DIÁKOLDAL

 GYERMEKVÉDELEM     TÍZPARANCSOLAT     A NETbiztonságról    HA BAJBAN VAGY!

osztályaink 2021/2022-ben

VÉGZETT GULNERESEK:

1928-1947        1948-1967        1968-1987

1988-2007        2008-2027

 

öregdiák-hagyomány

HÁLÁS ENGELSZES

osztálytalálkozók

híres gulneresek

itt tanultam - itt dolgozom

A Gulner Diákönkormányzata

DÖK-nap 2011        DÖK-nap 2013        DÖK-nap 2015

DÖK-nap 2017      DÖK-NAP 2018 

VISSZA A NAVIGÁLÁSHOZ

A Gulner Diákönkormányzata

TUDNIVALÓK A DÖKRŐL

A diákönkormányzat fogalma: Speciális szerveződésű csoport, érdekképviseleti szerv választott tagokkal.

 A diákönkormányzat célja, feladatai:

        · tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon az iskolavezetés, tantestület felé;

        · tevékenysége, a tanulókat érintő valamennyi tevékenységre kiterjed;

        · túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében:

                tanulmányi munka;

                kulturális, tanórán kívüli szabadidős programok szervezése;

                sportélet, túrák, kirándulások, táborok szervezése;

                iskolaújság, iskolarádió

                pályázatírás.

 

A DÖK szervezeti felépítése:

 DÖK vezetőség tagjai (választás után)

·         elnök,

·         elnökhelyettes,

·         titkár,

·         segítő tanár

 

a) DÖK elnök:

Az osztályokban megválasztott képviselők közül a legtöbb szavazatot kapott diák.

Feladatai:

·         diákok képviselete a tantestület felé;

·         diákok panaszfelvételének megszervezése, megoldásának segítése;

·         programok beindítása a DÖK segítő pedagógussal és a DÖK-kel együttműködve.

 Jogai:

·         önálló javaslattevő jogköre, illetve a DÖK képviseletéből adódó javaslattevés jogköre; fórumok, tanári kar, iskolavezetés felé

·         egyeztető tárgyalások indítványozása, lebonyolítása;

·         fegyelmi tárgyalások indítványozása;

·         fegyelmi tárgyalásokon való részvétel, véleményezési jogkör;

·         tantestületi értekezleten való részvétel, ha az iskola vezetősége és a DÖK szükségesnek tartja.

 

b) DÖK elnökhelyettes:

A képviselők közül a második legtöbb szavazatot kapott diák.

Feladatai:

·         az elnökkel együttműködve a diákélet szervezése, illetve az elnök által átruházott feladatok elvégzése;

·         a DÖK iskolai programjait hirdető plakátok készítésének szervezése, felügyelete;

·         az elnök betegsége vagy más okból történő akadályoztatása esetén az elnöki feladatok ellátása;

Jogai:

·         elnökhelyettesítés felkérés alapján.

c) Titkár

Feladatai: megbízás alapján az elnök, az elnökhelyettes, a segítő tanár által adott feladatok elvégzése, koordinálása.

d) DÖK-öt segítő tanár:

Azok a tanárok, illetve felnőttek, akiket a DÖK felkér munkája segítésére. Tevékenységeikkel segítik a DÖK működését, részt vesznek programjaik, feladataik szervezésében. Jelen vannak a DÖK ülésein.

Osztályképviselők:

Az osztályközösségek maguk közül két képviselőt választanak.

Feladataik:

·         Az adott osztály képviselete a DÖK vezetőségi üléseken.

·         Az adott osztály tájékoztatása a DÖK vezetőségi ülésekről.

·         Az osztály által jelzett problémák felvetése a DÖK vezetőségi üléseken.

Jogaik:

Véleményezési és javaslattételi jogkör a DÖK vezetőség működésével, határozataival kapcsolatban.

2014. szeptember

Az iskolai diákönkormányzat alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését; másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.

 A diákönkormányzat rendelkezik az általa szervezett iskolai rendezvények (Pl.: papírgyűjtés) bevételeivel. Ezek a bevételek azonban nem fedezik a rendezvények színvonalas megvalósításának költségeit, ezért a nevelőtestület tagjai rendszeresen pályáznak különböző kerületi, fővárosi támogatásokra.

 A 2005/2006. tanévben csatlakoztunk a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége és a Budapest Főváros Városrendészeti Bizottsága támogatásával működő Biztonságos Iskola Mozgalomhoz. A Mozgalomhoz csatlakozásunk óta minden évben pályázunk a tevékenységeink megvalósításához szükséges anyagi és szakmai forrásokra.

Tevékenységeink:

- Napközis foglalkozások kínálatát bővítjük mind a tanulók részvételi lehetőségét, mind a foglalkozások tartalmát tekintve: kézműves foglalkozásokhoz, kertgondozáshoz eszközöket vásárolunk; sportolási lehetőséget biztosítunk.

- Nevelőtestületi képzéseket szervezünk az agresszió és kommunikáció, a hatékony együttműködést elősegítő módszerek elsajátítása érdekében, amely kiterjed az iskolai élet összes szereplőjére: a nevelőtestületre, a gyermekekre, a szülőkre is.

- Tanulási képességeket, és erőszakmentes kommunikációt fejlesztő foglalkozássorozatot indítunk a Csibész Gyermekjóléti Szolgálat pályázati partnereként.

Tevékenységeink célja: a gyermekek, a nevelőtestület, a családok sokoldalú támogatása annak érdekében, hogy jó együttműködés alakuljon ki a nevelés folyamatában érintett összes szereplő között az iskolai közösség életkörülményeinek pozitív alakításához, elsősorban a gyermekek érdekeinek figyelembevételével.

Partnereink:

Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége

Budapest Főváros Városrendészeti Bizottsága

Budapest, 18. kerület Csibész Gyermekjóléti Szolgálat és Módszertani Központ

Biztonságos Iskola Mozgalom bázisiskolái (ld.: „Biztonságos” link)

Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Fővárosi Közterület-felügyelet

Programunk várható eredménye:

Helyes életvezetési szokásokat alakítunk ki, alkalmat nyújtva a tanulóknak képességeik kipróbálására, fejlesztésére. A szülők és a nevelőtestület bevonásával összehangolt, így hatékonyabb együttműködés valósul meg nevelőmunkánk folyamatában.

Molnárné Posta Júlia

Gulner Diákönkormányzatot segítő nevelő

    
DIÁKÖNKORMÁNYZATUNK A 85 ÉVES JUBILEUMON

A tanulói önkormányzat - azon túl, hogy a gyerekek iskolai életét érintő kérdésekben véleményt nyilvánít - javaslatot tesz a szabadidő hasznos eltöltésére is. Ennek nagyon fontos szerepe van abban, hogy a gyerekek bűnmegelőzéssel, egészséges életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteit bővítsük, kialakítsunk jó néhány, a felelősen gondolkodó felnőtté váláshoz szükséges készséget. Minden évben szerveztünk külső előadók segítségével projektnapokat, többnyire komplexen az előbbiekben felsorolt témákban. A gyerekek nem csak ismereteket szerezhettek, hanem az iskola közvetlen környezetének szépülésében, az épület tantermeinek kialakításában is részt vettek. Kiemelten fontosnak érezzük, hogy a diákönkormányzat programjainak szervezésében, kivitelezésében azok a gyerekek is sikeresen szerepelnek, akiknek tanulmányi munkájukra ez nem jellemző, sok olyan képességre, adottságra derült fény, amelyekre a tanórákon belül kevésbé van lehetőség.


Molnárné Posta Júlia
diákönkormányzatot segítő pedagógus

 Diákok a DÖK-ről 2013-ban

Ordas Vivien 5. b

Sok mulatság volt az ebédlőben: Halloween, Farsang, Karácsony alkalmával itt jöttünk össze. A pedagógusok programot szerveztek nekünk: totót, vetélkedőket, csoportos játékot. Tavaszonként virágokat ültettünk a kertben, a szüleink is eljöttek, a pedagógusokkal együtt dolgoztunk, néha főztünk is. Rengeteg bemutatót tartottak nálunk a rendőrség munkatársai, a nyomozókutya kutyabemutatót különösen élveztük.

Cseri Dóra 5. a

A diákönkormányzat izgalmas programokat szervez, a Halloween és a Farsangi mulatságon kívül sok mást is. Évente diákönkormányzati nap is van, amikor a felső tagozatos osztályok képviselői mennek a kisebb osztályokhoz órát tartani. Amikor bűnmegelőzéssel kapcsolatos tematikus napot szerveztünk, a rendőrkutya kiszagolta, hogy a rendőrök melyik táskába rejtették a drogot. Az egyik gyereket „le is tartóztatták”, azaz bemutatták, mit tesznek egy keresett bűnözővel.:)

Szanyi Gábor 8. b

Az én kedvencem a bűnmegelőzési témanap volt. A rendőrök nagyon komolyan felkészültek az egész tagozatot lefoglaló előadásra. Minden kérdésünkre feleltek. Nagyon sokat tanultunk belőle…

Fáczán Ervin 7. b

A Sport szeletről mindig a diákönkormányzat rendezvényei jutnak eszembe: késsel – villával ettük, vagy ajándéknak kaptuk. Szerettük a diszkót, több éven át vezettük a büfét. Az apukámmal minden évben részt vettünk az „Egy délelőtt az iskoláért” programon: kerítést festettünk, kertet ástunk, mikor mi volt a feladat.

 Kun Balázs 7.b

Én nem tartozom a „jó” gyerekek közé, de két éven át a 7. b osztály vezényelte le a papírgyűjtést. Reggelente minden szülőtől és gyerektől átvettük a hozott papírt, lemértük, és pontos nyilvántartást vezettünk arról, ki mennyit hozott. Nehéz munka volt két héten át…de élveztük, sokat nevettünk, beszélgettünk.

Kerényi Luca Emma 5. b

Visszaemlékezve a gulneres múltra

eszembe jut sok szép túra.

Egyszer a híradóban is benne voltunk,

Virágokat épp locsoltunk.

Látogattak hozzánk sasok,

Mutatványuk káprázatos!

Azután a rendőrök

le is tartóztatták egyikünk.

Félelmetes Halloween, Farsang,

sorolhatnám éjjel-nappal.

Hédli Jázmin 5. a

A DÖK nagyon jó programokat szervez. A legjobban a Halloween-t kedvelem, amit az angolosok terveznek a diákönkormányzat támogatásával. A jelmezversenyen harmadik lettem. A hetedikes büfések nagyon kedvesek voltak. A tökfaragó és a muffinsütő versenyen is indultam, nagyon tetszettek a vicces, fura formájú tökök és sütemények.


VISSZA A LAP TETEJÉRE                VISSZA A NAVIGÁLÁSHOZ