KÜLÖNÖS Közzétételi lista

Aktuális KIR közzétételi listánk itt is olvasható
(2020. november 27.)

 

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosító 32/2008(XI. 24.) OKM rendelet
Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére.
A fenti rendelkezésnek az alábbi dokumentumokkal kívánunk eleget tenni:


Gulner Gyula Általános Iskola
OM azonosító: 035122

1183 Bp. Gulner u. 2.
tel: 291 3170 és 30-357 4433

I. Adataink:
igazgató:
Kerekes Elek

igazgato@gulner.edu.hu

tel: +36-1-291 3170
 

a 2011. évi igazgatóválasztás dokumentumai itt olvashatóak.

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT 2016:
KEREKES ELEK PÁLYÁZATA    VÉLEMÉNYEZÉSEK    JEGYZŐKÖNYV    OKSIB-HATÁROZAT    ÉRTESÍTÉS

 

igazgatóhelyettes:
Peringer Mónika

igh@gulner.edu.hu

tel: +36-1-291 3170

igazgatóhelyettes:
Molnárné Posta Júlia

molnarnepostajulia@gmail.com

tel: +36-1-291 3170

 

iskolatitkár:
Somogyi Andrea
iroda@gulner.edu.hu

tel: +36-1-291 3170

iskolatitkár:
Tóth Tamásné
gazdasagi@gulner.edu.hu

tel: +36-1-291 3170

 


 

Fejlesztő pedagógus:
Veresné Fodor Katalin
iskola@gulner.edu.hu

tel: +36-1-291 3170


II. Eseménynaptár:
A tanév eseményeit összesítő rendezvénytervet
iskolánk honlapjának
ÉRTESÍTŐ rovatában olvashatják.

III. Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége:
Intézményünkben mindenki rendelkezik
a szükséges végzettséggel és szakképesítéssel.
Iskolánkban 43 pedagógus dolgozik.
Közülük 37 főiskolai, 6 pedig egyetemi végzettséggel rendelkezik.


IV. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége:
A nevelő és oktató munkát segítők száma: 5 fő.

Megjegyzés:
A III. és IV. pontokban szereplő adatokat
személyenként nem adhatjuk meg,
mivel a lista személyes adatot nem tartalmazhat.

V. Az országos mérés eredményei:

 

OKÉV-mérés eredményei:

2019.

Szövegértés 6. osztály

nem
volt
mérés

Matematika 6. osztály

Szövegértés 8. osztály

Matematika 8. osztály

 

OKÉV-mérés eredményei:

2018.

Szövegértés 6. osztály

1470

Matematika 6. osztály

1465

Szövegértés 8. osztály

1664

Matematika 8. osztály

1661

 

OKÉV-mérés eredményei:

2017.

Szövegértés 6. osztály

1451

Matematika 6. osztály

1499

Szövegértés 8. osztály

1572

Matematika 8. osztály

1659

 

OKÉV-mérés eredményei:

2016:

Szövegértés 6. osztály

1511

Matematika 6. osztály

1490

Szövegértés 8. osztály

1607

Matematika 8. osztály

1686

 

OKÉV-mérés eredményei:

2015:

Szövegértés 6. osztály

1463

Matematika 6. osztály

1473

Szövegértés 8. osztály

1595

Matematika 8. osztály

1619

 

OKÉV-mérés eredményei:

2014:

Szövegértés 6. osztály

1486

Matematika 6. osztály

1468

Szövegértés 8. osztály

1562

Matematika 8. osztály

1581

 

OKÉV-mérés eredményei:

2013.

Szövegértés 6. osztály

1504

Matematika 6. osztály

1485

Szövegértés 8. osztály

1602

Matematika 8. osztály

1673

 

OKÉV-mérés eredményei:

2012.

Szövegértés 6. osztály

1440

Matematika 6. osztály

1445

Szövegértés 8. osztály

1560

Matematika 8. osztály

1572

 

OKÉV-mérés eredményei:

2011.

Szövegértés 6. osztály

1486

Matematika 6. osztály

1460

Szövegértés 8. osztály

1673

Matematika 8. osztály

1654

 

OKÉV-mérés eredményei:

2010.

Szövegértés 6. osztály

1451

Matematika 6. osztály

1452

Szövegértés 8. osztály

1586

Matematika 8. osztály

1593

A mérési eredmények részletesebb megismerése,
illetve azok értelmezése érdekében külön letölthetők
a mérésekről készült úgynevezett FIT jelentések.


VI. Az intézmény mutatói
Bukási mutatók:

Tanév:

2008-2009.

2009-2010.

2010-2011.

2011-2012.

2012-2013.

2013-2014.

2014-2015.

2015-2016.

2016-2017.

2017-2018.

2018-2019.

2019-2020.

Az adott tanévben javítóvizsgára bukott tanulók száma:

1 fő

6 fő

6 fő

5 fő

6 fő

5 fő

8 fő

4 fő

2 fő

7  fő

8  fő

3  fő

Az intézményben tanulók

összlétszámához viszonyítva:

0,3%

1,7%

1,6%

1,3%

1,6%

1,25%

2%

1%

0,5 %

01,8 %

2 %

0,7 %

Az adott tanévben évismétlésre bukott tanulók száma:

1 fő

2 fő

2 fő

3 fő

3 fő

1 fő

1 fő

4 fő

0  fő

 3 fő

 6 fő

 2 fő

Az intézményben tanulók

összlétszámához viszonyítva:

0,3%

0,6%

0,5%

0,8%

0,8%

0,3%

0,2%

1%

0 %

0,8%

1,5%

0,5%

Az intézményben tanulók

tanulmányi átlaga:

3,9

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,1

4,1

4,0

4,2

Az intézményben tanulók

magatartás átlaga:

4,2

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,2

4,13

4,28

Az intézményben tanulók

szorgalom átlaga:

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,3

4,2

4,1

4,11

4,27


A középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók:

Megnevezés:

Továbbtanulók

Továbbtanulók száma összesen:

középiskolába:

szakiskolába:

száma

aránya

száma

aránya

A 2008/2009. tanévben végzett tanulók adatai:

28 fő

97%

1 fő

11%

29 fő

A 2009/2010. tanévben végzett tanulók adatai:

41 fő

93%

2 fő

5%

44 fő

A 2010/2011. tanévben végzett tanulók adatai:

28 fő

100%

0 fő

0%

28 fő

A 2011/2012. tanévben végzett tanulók adatai:

 43 fő

81 %

 10 fő

19 %

 53 fő

A 2012/2013. tanévben végzett tanulók adatai:

 44 fő

85 %

8  fő

15 %

 52 fő

A 2013/2014. tanévben végzett tanulók adatai:

 33 fő

87 %

5  fő

13 %

 38 fő

A 2014/2015. tanévben végzett tanulók adatai:

 45 fő

94 %

3  fő

6 %

 48 fő

 

Továbbtanulási mutatók 2016-tól az új intézményszerkezet alapján:

tanév:

Gimnázium:

Szakgimnázium:

Szakközépiskola:

Összesen:

A 2015/2016. tanévben
végzett tanulók adatai:

10 fő 22 fő 5 fő 37 fő

A 2016/2017. tanévben
végzett tanulók adatai:

 11 fő 18  fő 10 fő 39 fő

A 2017/2018. tanévben
végzett tanulók adatai:

 23 fő 20  fő 4 fő 47 fő

A 2018/2019. tanévben
végzett tanulók adatai:

 11 fő 26  fő 2 fő 39 fő

A 2019/2020. tanévben
végzett tanulók adatai:

 13 fő 27  fő 3 fő 43 főVII. Az intézményben működő szakkörök, diákkörök:

Szakkörök, sportkörök neve:

Igénybevétel:

Egyéb igénybevételi feltétel leírása:

Ingyenes

Térítéses

Rajz szakkör

X

 

Alsó-felső tagozat

Idegen nyelv

X

 

Alsó tagozat

Énekkar

X

 

Alsó-felső tagozat

Tömegsport

X

 

Felső tagozat

Múzeumlátogató

X

 

Alsó tagozat

Fafaragó

X

 

Felső tagozat

Színjátszó

X

 

Alsó-felső tagozat

Tánc

X

 

Alsó-felső tagozat

felzárkóztató foglalkozások:
magyar, matematika, idegen nyelv

X

 

Alsó-felső tagozat


A mindennapi testedzés:

A testedzés biztosításának módja:

Egyéb körülmény, feltétel:

 Testnevelési óra:

 Órarend szerint

 Tömegsport foglalkozások:

 Sportköri órarend szerint

 Szabad testmozgás lehetősége:

 Iskola sportlétesítményeinek használata


VIII. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:
A Pedagógiai Program érdemjegyszerzés módjai című fejezete tartalmazza


Intézményünk Házirendje
itt is elérhető.

Pedagógiai Programunk
itt is olvasható.

Szervezeti és Működési Szabályzatunk
itt is megtalálható.

IX.
Iskolai tanév helyi rendje 2020/2021-ben itt is olvasható!

X. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 Az osztályok száma a 2020/2020. tanévben: 16.
 Az egyes osztályok létszáma a következő:
 

osztály:

létszám:

1.a

21

1.b

20

2.a

28

2.b

30

3.a

25

3.b

27

4.a

20

4.b

16

5.a

26

5.b

23

6.a

29

6.b

29

7.a

28

7.b

26

8.a

26

8.b

25

399 tanuló vissza a navigáláshoz