GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA
1183 BUDAPEST, Gulner Gyula u. 2.
OM-azonosító: 035122
tel:  291-31-70
és
30-357 4433

e-mail:
iroda@gulner.edu.hu

iskolatitkárok:

Somogyi Andrea
e-mail:
iroda@gulner.edu.hu
Tóth Tamásné
e-mail:
gazdasagi@gulner.edu.hu

ügyintézés:

Hétfő és Szerda:
 
8.00-16.00,

 
Péntek:
8.00-12.00
 

           
 

Irodai szolgáltatások tájékoztatója

Diákigazolvány igénylés

Tisztelt leendő első osztályos szülők!


 

Iskolalátogatási igazolás

Kiállítása a titkárságon történik. Feltétlenül szükséges meghatározni,
hogy milyen célra kérik az igazolást (pl. iskolakezdési támogatás, segély, stb.).

Iskolalátogatási igazolás nem adható ki BKV bérlet vásárlásához, illetve utazáshoz!

Az ezzel kapcsolatos kérdéseikre a titkárságon adnak választ!

(Tel: 291 31 70, vagy email: iroda@gulner.edu.hu)

 

Bizonyítvány másolat kiállítása:

Befizetések rendje
A befizetések esedékességéről külön írásban
és a honlapon is értesítjük a Szülőket.
Kérjük Önöket, hogy minden esetben
– , biztosítási díj, tankönyvár, tanfolyami díj, stb. –
szíveskedjenek a kért összeget (lehetőleg pontosan kiszámolva) lezárt borítékban leadni.
A borítékon kérjük, tüntessék fel:
a gyermek nevét,
osztályát,
milyen címen történik a befizetés,
a befizetni kívánt összeget,
a beküldött összeget (abban az esetben, ha nem egyezik a befizetni kívánt összeggel).
A borítékban visszaküldésre kerül a kiállított nyugta,
az esetlegesen visszajáró pénz.

Étkezési kedvezményről tájékoztató és igénylőlap

Gulneres e-mail címek:
iskola@gulner.edu.hu

Intézményvezető részére: igazgato@gulner.edu.hu
Helyettese (Peringer Mónika) részére:
igh@gulner.edu.hu
Helyettese (Molnárné Posta Júlia) részére: molnarnepostajulia@gmail.com
Iskolatitkár részére: iroda@gulner.edu.hu
Gazdasági ügyintéző: gazdasagi@gulner.edu.hu
Informatika részére:
informatika@gulner.edut.hu

Technikai munkatársaink:
karbantartó
k:
Bánfi Zoltán
és
Koppány László

Takarítók, konyhai dolgozók, portaszolgálat:
Árkosi Edit,

Békési Beáta,
Fürj Erika,
Kovács Hajnalka,
Laczkó Mária,
Németh Endréné,
Lengyelné Szalay Ágnes Melinda,
Szmeretczky Anita
 


vissza