KIEMELT DOKUMENTUMOK ÉS LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

HÁZIREND    SZMSZ    PEDAGÓGIAI PROGRAM    KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA    KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA    PANASZKEZELÉS

A 2021-2022. tanévre: ÉVINDÍTÓ LEVÉL    és    TANSZERLISTA az 1-8. évfolyamokra

Tankerületi tájékoztató a terembérlésről 2021 nyarától

Angol nyelvi mérés eredmények 2021      Az alapítványi 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 

SZÜLŐI NYILATKOZAT MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA MELLÉ            kétpéldányos változatban innen is nyomtatható

ETIKA - HIT- ÉS ERKÖLCSTAN VÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

Szakkörre jelentkezés lapja            Szakköri kijelentkező nyilatkozat és kérelem

BENNTARTÓZKODÁSI NYILATKOZATOK         BIZONYÍTVÁNY MÁSODLAT ÜGYINTÉZÉSE ÉS KÉRELEM

DSK 2020. pályázati beszámoló 

Beiratkozásához szükséges dokumentumok:

- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról - minden esetben kitöltendő! – 3. sz. melléklet, innen letölthető. - Szülők lakcímkártyája csatolandó!

- Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! – 2. sz. melléklet, innen letölthető

- Tanulói adatlap - innen letölthető

- Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

- Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról - minden esetben kitöltendő - innen letölthető

- Hozzájárulási nyilatkozatok - innen letölthető  

- Szülői nyilatkozat sorrendiségről - innen letölthető

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy beiratkozáskor mind a két szülőnek jelen kell lennie,
vagy bírósági végzést kell bemutatni a gondviselő személyéről!

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT 2016:    KEREKES ELEK PÁLYÁZATA    VÉLEMÉNYEZÉSEK    JEGYZŐKÖNYV    OKSIB-HATÁROZAT    ÉRTESÍTÉS

 


vissza