***   frissítve: 2021. május 3.   ***

Leendő elsősÖKNEK         NYOLCADIKOSOKNAK

 
 Felvételt nyert leendő elsőseink listája 2021-2022
(Oktatási azonosító)

1

73251204047

2

73374308054

3

73316780181

4

73285956390

5

73314933817

6

73345963876

7

73391156896

8

73390988600

9

73173839719

10

73376994902

11

73266125683

12

73281170594

13

73271194304

14

73286545264

15

73390955762

16

73314001091

17

73377286291

18

73379215501

19

73368433727

20

73266153964

21

73326555637

22

73187525272

23

73324191866

24

73384167853

25

73301267936

26

73285241531

27

73374078606

28

73384324454

29

73383672506

30

73282319882

31

73266448325

32

73281474197

33

73323503038

34

73325286463

35

73357680541

36

73346119073

37

73305009439

38

73442174516

39

73311068239

40

73273922738

Köszöntünk benneteket!

Kerekes Elek
intézményvezető sk.

*****

Leendő elsőseink beiratkozása iskolánkba:
2021. április 15-16. 8:00 – 19:00
között zajlott

Tájékoztató
az általános iskolai beiratkozásról

FELHÍVÁS a tankötelessé váló
gyermekek iskolai beíratására:

 

ELSŐS BEIRATKOZÁS

Tisztelt leendő első osztályos szülők!

A beiratkozáskor a hosszabb várakozási idő elkerülése végett kérjük,
szíveskedjenek időpontot egyeztetni a titkárságon Somogyi Andrea iskolatitkárral
a 291 3170-es vagy a 06-30-3574433-as  telefonszámon, munkanapokon 8-14 óra között.

Kérjük, a gördülékenyebb ügyintézés érdekében
a felsorolt nyilatkozatokat, adatlapot szíveskedjenek előre kitölteni
és a beiratkozáskor magukkal hozni!
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok és nyomtatványok
(Nkt.41.§ alapján):

- születési anyakönyvi kivonat,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- tartózkodási helyről igazolás (állandó bejelentett lakcím hiányában),

- nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, lakcímről igazolás,

- gyermek TAJ kártyája,

- anya lakcímkártyája és személyi igazolványa,

- Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról - minden esetben kitöltendő! – 3. sz. melléklet, innen letölthető. - Anya lakcímkártyája csatolandó!

- Nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről - minden esetben kitöltendő! – 2. sz. melléklet, innen letölthető

- Tanulói adatlap - innen letölthető

- Délutáni kötelező iskolai benntartózkodásról a nyilatkozat - innen letölthető

- Nyilatkozatot etika vagy hit- és erkölcstan oktatásának választásáról - minden esetben kitöltendő - innen letölthető

- Hozzájárulási nyilatkozatok - innen letölthető  

- Szülői nyilatkozat sorrendiségről - innen letölthető


Amennyiben a szülő/törvényes képviselő gyermekét online kívánja beíratni,
akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni,
annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím,
illetve a tartózkodási hely adatai találhatók!
A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő
a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az iskolában.

Az óvodában maradó gyermekek szüleinek be kell mutatniuk
– lehetőleg 2021. április 15-16. előtt –
a szakvéleményt vagy az engedélyt a tankötelezettség halasztására!


Diákigazolvány információ:

A diákigazolvány megrendelését a Kormányablakban kell kezdeni,
függetlenül attól, hogy melyik iskolába nyer majd felvételt a gyermek.
(Az ott kapott nyomtatványt kell majd bemutatni a fogadó iskolában.
Az eredeti okmány megőrzendő, 5 évig érvényes.)
Javasoljuk, hogy minél előbb kezdjék el az ügyintézését,
lehetőleg ne várják meg az április közepét, mert a kerület
összes leendő első osztályos tanulójának fel kell keresnie a Kormányablakot,
és ez hosszas sorban állást eredményezhet.
További diákigazolvány információkkal a felvételi konferencia után szolgálhatunk,
ha már eldőlt, hogy kik nyertek felvételt intézményünkbe. 

*****

 

*****

HITOKTATÁS:

KATOLIKUS

REFORMÁTUS

EVANGÉLIKUS

*****

 ONLINE KÉRDEZZ-FELELEK!

Február 8. hétfő és február 11. csütörtök, 16.30:
online beszélgetést folytattunk ovis érdeklődőkkel, leendő elsőseinkkel

 

2019-20
- még a járványhelyzet előtt, az előző tanévben -
így zajlott az ismerkedés, és az ovisok beiskolázása:

  LEENDŐ ELSŐSEINKNEK!    

2020. január 28-án Kerületi szülői fórum volt leendő elsős szülőknek.
Az előadások
anyagai voltak:

           

*****

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ISKOLÁNKBA JELENTKEZÉSHEZ

Iskolánk beiskolázási körzethatárai voltak 2020-ban:2020.

 

*****

 

TISZTELT NYOLCADIKOS SZÜLŐK!

***   2021. május 3.   ***

 FELVÉTELI 2021.

Gratulálunk minden, sikerrel felvételizett nyolcadikosunknak!
Kívánunk sikeres középiskolás éveket!

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója,
benne az ÜRES HELY keresőprogrammal
itt is elérhető!

*****

***   2021. március 19.   ***

 

Megjelent a sajtóban, s hivatalosan az OKTATÁSI HIVATAL honlapján is
az idei sorrendmódosítás rendje. Részletesen a képre, ill. a fenti linkre kattintva
olvashatják a rendelkezést, aminek lényege:
március 22. és 25. között
1.) A módosítani szándékozó szülő szándékát,
és a változtatás lényegét eljuttatja az osztályfőnökhöz (email bizonylatként).
2.) Az osztályfőnökök ezt dokumentálják, s a dokumentációt bizonylatként megőrzik.
3.) Majd az ofők elvégzik elektronikusan a módosítást.
Most NEM KELL ALÁÍRATNI ÉS POSTÁZNI A MÓDOSÍTÓ ADATLAPOKAT,
AZOKAT AZ ISKOLA KINYOMTATVA MEGŐRZI.

További részletek egyeztetése és ügyintézés az érintett két osztályfőnökökkel.

*****

 

Középiskolai felvételi iránytű

 

Így lehetsz sikeres s szóbelin!

 

Október hetedikei pályaorientációs napunkkal,
valamint az azt megelőző héten, informatika órán
elvégzett országos kompetenciaméréssel
megkezdtük a felkészülést a 2021-es beiskolázásra.
Nyolcadikosaink megoldották a pályaorientációs
kompetenciamérés
86 kérdéses feladatsorát,
aminek a kiértékelését azonnal megkapták.
Többen nagyon hasznosnak tartották,
mert olyan érdeklődésűnek mutatta őket,
amilyennek saját magukat is ismerik.

 

***   2020 október 7.   ***
 

 

oktatas.hu - minden egy helyen a beiskolázáshoz itt!

 

   Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről,
valamint a központi írásbeli vizsgákról

Korábbi központi írásbeli vizsgák és javítókulcsaik

Amit egy felvételi beszélgetésen tudni érdemes!

Egy hasznos oldal: felvizsga.hu

 


VISSZA A NAVIGÁLÁSHOZ