***   Frissítve: 2021.február 1.   ***

GULNER ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT ÉS AZ ISKOLÁÉRT

GULNER ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT ÉS AZ ISKOLÁÉRT
Számlaszám: 11719001–20227458

Adószám: 19662257–1–43
Az 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 

 

A Gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át

alapítványunknak ajánlották fel. A 2019. évi felajánlásból 2020-ban számlánkra

igazolt 592.577,- Ft-ból valamint az előző évi tartalékolt összegből megvalósított

programokról és fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat.

Oktatást közvetlenül segítő eszközre összesen 50.000,- Ft-ot fordítottunk.

Informatikai eszköz és hálózat fejlesztésére 589.717,- Ft-ot biztosítottunk.

Ismeretterjesztő és kulturális programok megvalósítására 370.000,- Ft-ot költöttünk.Az 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 

Iskolánk alapítványát 1991. március 13-án vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság.

Az alapító Okiratban foglaltak szerint alapítványunk rendeltetése:

Az alapítvány a nevelés és oktatás, illetve a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, mint közhasznú tevékenységek körében, a 1183 Budapest, Gulner Gyula u. 2. sz. alatti Gulner Gyula Általános Iskolában, az említett tevékenység színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében:

- oktatási eszközöket szerez be és tart karban,

- szakkönyveket és folyóiratokat szerez be,

- szakköröket, tanfolyamokat, táborozásokat, kirándulásokat és egyéb rendezvényeket szervez, feladata továbbá

- kiemelkedő tanulmányi eredmények elismerése,

- kiemelkedő oktatói és nevelői tevékenység elismerése,

- nevelők továbbképzése.

Az alapítvány vállalkozási, befektetési tevékenységet nem folytat és a gazdálkodása során esetleg elért eredményét nem osztja fel, azt az előző pontban felsorolt tevékenységére fordítja.

Az alapítói jogok gyakorlója:

Kerekes Elek intézményvezető

Kuratóriumi tagok:

Kállainé Szabó Szilvia,
Molnárné Posta Júlia,
Pirschenk Erika


Elérhetőségek:

Az alapítvány címe:
1183 Budapest, Gulner Gyula u. 2.

Telefon: 291-31-70

E-mail: iskola@gulner.edu.hu
Az 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 

 

Fejlesztés éve:

1 %-ból befolyt összeg:

Fejlesztés:

2020.

592.577,- Ft

Oktatást  közvetlenül segítő eszközre összesen 50.000,- Ft-ot fordítottunk.
Informatikai eszköz és hálózat fejlesztésére 589.717,- Ft-ot biztosítottunk.
Ismeretterjesztő és kulturális programok megvalósítására 370.000,- Ft-ot költöttünk.

2019.

577.839,- Ft

Oktatást közvetlenül segítő eszközre összesen 76.000,- Ft-ot fordítottunk. Könyvtárunk fejlesztésére 100.000,- Ft-ot biztosítottunk. Képzésre 180.000,- Ft-ot költöttünk. Ünnepélyeink színvonalának emelésérét szolgáló eszközökre 57.000,- Ft-ot használtunk fel. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári állományának bővítésére egyéb eszközfejlesztésre, ismeretterjesztő és kulturális programok megvalósítására tartalékoltuk.

2018.

582.014,- Ft

Oktatást közvetlenül segítő eszközre összesen 77.470,- Ft-ot fordítottunk.  Diákjaink részére zenei és egyéb fejlesztés biztosítására 207.480,- Ft-ot  biztosítottunk. Iskolánk 90 éves évfordulójának méltó megünneplésére  160.450,- Ft-ot költöttünk. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári  állományának bővítésére egyéb eszközfejlesztésre tartalékoltuk.

2017.

723.946,- Ft

Oktatást közvetlenül segítő informatikai eszközfejlesztésre összesen  490.220,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink részére kültéri testmozgást  biztosítóeszközöket 44.000,- Ft-ért vásároltunk. Tehetséges tanulók  gálaműsorának támogatására 40.000,- Ft-ot biztosítottunk. A fennmaradó  összeget iskolánk könyvtári állományának bővítésére egyéb  eszközfejlesztésre tartalékoltuk.

2016.

709.132,- Ft

Oktatást közvetlenül segítő informatikai eszközfejlesztés.
Diákjaink táborozásának megvalósulását támogattuk.
Népi tánc szakköröseink részére fellépő ruhát biztosítottunk.

2015.

650.330,- Ft

Informatikai eszközfejlesztés.
Táborozás támogatása.

2014.

551.625,- Ft

Informatikai eszközök vásárlása.
Könyvtárfejlesztés.
Táborozás támogatása.

2013.

578.013,- Ft

Iskolai jubileumi évkönyv kiadása.
Sporteszközök fejlesztése.
Táborozás támogatása.

2012.

893.126,- Ft

Interaktív eszközök beszerzése: 158.750,- Ft-ért valósult meg.
Kaputelefon rendszer kialakítása 576.580,- Ft-ért valósult meg.
Diákjaink erdei iskolában való részvételét 56.000,- Ft-tal támogattuk.

2011.

803.934,- Ft

Oktatást közvetlenül segítő eszközök, képességfejlesztő játékok vásárlására összesen 128.340,- Ft-ot fordítottunk. Az iskola ebédlőasztalainak cseréje 421.200,- Ft-ért valósult meg.
Az önkiszolgáló étkezés biztosításához szükséges további eszközöket 293.950,- Ft-ért vásároltuk. Diákjaink erdei iskolában való részvételét 126.000,- Ft-tal támogattuk.

2010.

789.000,- Ft

Számítástechnikai eszközök,
oktatást közvetlenül segítő eszközök vásárlása,
művészeti tanterem kialakítása.
A 2010-es Erdei Iskola-hét programjainak megvalósításához
100.000.- Ft-tal tudott hozzájárulni alapítványunk.

2009.

628.000,- Ft

Interaktív táblákat vezérlő eszközök,
valamint oktatást közvetlenül segítő eszközök vásárlása.

2008.

602.000,- Ft

80. évfordulós iskolatörténeti évkönyv,
internethálózat bővítése, játszóudvar fejlesztése,
tantermi bútorcsere.

2007.

523.546,- Ft

Új térképek,
számítógépeink memória bővítése, könyvtári bútorzat fejlesztése.

2006.

534.356,- Ft

Fénymásoló
és nyomtató berendezés vásárlása.

2005.

578.446,- Ft

Erősítő berendezés, elektromos zongora,
számítógépek beszerzése, internethálózat fejlesztése.

2004.

486.409,- Ft

Könyvtár fejlesztése.
Tartalékolva 431.203,- Ft a következő évre.

2003.

594.831,- Ft

Nagyteljesítményű számítógép beszerzése.
Tartalékolva 313.956,- Ft a következő évre.

2002.

598.247,- Ft

Nagyteljesítményű színes lézernyomtató
és korszerű fénymásoló gép beszerzése.

2001.

558.234,- Ft

Nagyteljesítményű másológép beszerzése,
oktatást segítő eszközök lehetőségeinek szélesítése.

2000.

492.188,- Ft

Számítástechnika szaktanterem korszerűsítése,
új nagyteljesítményű számítógépek beszerzése.

Kedves barátaink, támogatóink!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával
a jövőben is támogassák céljainkat!
 

GULNER ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT ÉS AZ ISKOLÁÉRT
Számlaszám: 11719001–20227458

Adószám: 19662257–1–43

 

Az 1%-os rendelkező nyilatkozat itt is letölthető pdf -formátumban 
vissza